systemintegration bör fler företag skaffa

Att ett företag går runt är det nog många som kan se (av de som är insatta i företagets ekonomi), men vad som kan vara svårt att se eller ens få en överblick över är var i processen som mer fokus bör läggas. Även var i processen som faktiskt går bra är svårt att hålla koll på utan systemintegration som integrerar alla företagets system.

Företags system kan variera från företag till företag, en e-handlare behöver till exempel inte använda samma system som en skönhetssalong. Detta spelar ingen roll, då en systemintegration enkelt kan anpassas efter företagets behov. Det spelar ingen roll om hur många eller vilka system som företaget har, med en anpassad systemintegration kan man integrera allt.

Det är därför som fler företag borde integrera sina system redan idag. Företag som redan har utfört integrering har fått en översikt över allt från lagerstatus och orderhistorik (e-handel) till gjorda bokningar och gjorda behandlingar (skönhetssalong). Det finns såklart en rad andra system som företag använder några exempel är lönehantering, skickade ordar, returnerade ordar och betalningssystem, för att bara nämna några.

Var för sig är dessa system viktiga, men alla tillsammans är nästan ovärderliga för ett företag som är ute efter att maximera sina inkomster. Företag som går i plötslig konkurs, går oftast i konkurs eftersom de inte har haft någon vidare koll på sina inkomster mot deras utgifter. Orsaken till detta är med största sannolikhet att de företagen inte har haft sina system integrerade med varandra. Utan har förlitat sig på att de manuellt ska kunna ha översyn över allt som händer. Om de då har missat en eller flera utgifter på grund av att de har varit tvungna att kolla allt manuellt, är det inte konstigt att de plötsligt går i konkurs. Får hoppas att fler och fler företag introducerar systemintegration, så att de inte också plötsligt går i konkurs.